FAQ

Hvad koster det at være medlem?

Det koster 500 kr. i indmeldelsesgebyr at blive medlem og derefter 400 kr i kontingent om året. Kontingentet bliver fastlagt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen der har ansvaret for økonomien. En stigning i 2021 er forventelig, da der skal reguleres i forhold til det første driftsbudget af sauna. Kontingent skal indbetales senest 01.11.

Kan man være passivt medlem, eller stille medlemskab i bero?

Ja, det kan man. Det koster 150,- i kontingent om året. Passivt medlemskab kan altid konverteres til et aktivt medlemskab mod at betale differensen til et aktivt medlemskab. Vær opmærksom på at du skal stille dit medlemskab i bero, hvis du ikke vil risikere at miste medlemskabet.

Får man indmeldelsesgebyret tilbage hvis man melder sig ud?

Nej, det er et gebyr. Et gebyr dækker administrationen ved oprettelse i medlemssystemet mm.

Hvordan bliver man medlem?

Man tilmelder sig på hjemmesiden.

Hvordan får man adgang til saunaen?

Mod betaling af et depositum på 100 kr. får man et nøglearmbånd. Armbåndet indeholder en chip, som kommunikerer med adgangssystemet, som igen er koblet sammen med medlemssystemet. Man kan derfor kun få adgang til saunaen, hvis man har betalt kontingent.

Hvornår er saunaen åben?

Åbningstiderne er hverdage 6-9 og igen 17-20 (minus onsdag), lørdage 14 – 17 og søndage 8-12. Åbningstiderne vil blive evalueret ved et medlemsmøde i januar, når vi har afprøvet dem i en halv sæson. Som medlem kan du bruge saunaen alt det du vil, men du kan lige nu kun reservere 1 tid ad gangen. Således sikrer vi, at alle får lejlighed til at bruge saunaen.
Covid19 – restriktioner betyder dog på nuværende tidspunkt, at man skal booke tider, som af samme grund er på 30 min ad gangen. Sørg for at være omklædt og klar, når din saunatid starter og husk hele tiden at være opmærksom på Covid19-regler vedr. afstand. Det er god stil og god hygiejne og dermed hensynsfuldt til andre medlemmer at dyppe sig i søen inden første saunatur.

Er ophold i saunaen med eller uden badetøj?

Man må selv om, om man vil have badetøj på i saunaen. Af hygiejniske grunde skal man altid sidde på et håndklæde. Hvis man ikke har badetøj på, skal man dække sig til, så ingen har grund til at føle sig krænket.

Må man bade alene?

Vi anbefaler at være mindst to når man vinterbader. Hvis man får et ildebefindende, er det en god idé at nogen kan tilkalde hjælp. Men enhver bader altid på eget ansvar.

Hvilke aktiviteter er der i klubben?

Ud over de faste badetider, hvor man kan booke tider, er der forskellige medlemsarrangementer. Dem kan man følge med i på hjemmesiden. Der bliver også tilbudt saunagus-arrangementer, der dog lige nu er lidt begrænsede pga. den verserende corona-situation.

Hvor holder jeg mig orienteret om hvad der sker i klubben?

Når du melder dig ind, kommer du på vores nyhedsbrevsliste og modtager løbende information om arrangementer og andet praktisk. Du kan også følge med på vores hjemmeside eller på vores Facebook side.

Vær opmærksom på at mange spørgsmål vedr. adfærd og opførsel i forbindelse med vinterbadning besvares i vores Værdi- og adfærdskodeks.

Denne FAQ vil løbende blive opdateret.

Hello