FAQ

Herunder kan du finde svar på en lang række almindeligt forekommende spørgsmål.
Vær opmærksom på at mange spørgsmål vedr. adfærd og opførsel i forbindelse med vinterbadning besvares i vores Værdi- og adfærdskodeks.

Denne FAQ vil løbende blive opdateret.

MEDLEMSKAB

Hvordan bliver jeg medlem?

Det er desværre lige nu ikke muligt at blive medlem, da vi har nået det maksimale antal medlemmer på 400 som vi på nuværende tidspunkt har plads til.
Det er dog muligt at blive skrevet på venteliste. Det koster et engangs gebyr på 250 kr. at blive skrevet på ventelisten.
Man kan melde sig på venteliste via siden kontingent.

Hvad koster det at være medlem?

Se kontingent for sæson 2023-2024 her
Kontingent skal indbetales inden sæsonstarten (tidsfrist for indbetaling meldes ud i god tid inden). Der er pt. en venteliste, hvorfor det er vigtigt at du betaler kontingent til tiden jf. tidsfrist.

Hvor gammel skal man være for at blive medlem?

Man skal være fyldt 15 år for at kunne blive medlem. Se også klubbens vedtægter. Denne grænse er sat for at undgå enhver tvivl i forhold til behovet for børneattester.
Børn er velkomne i følgeskab med et medlem til familietiderne.

Er der en grænse for hvor mange medlemmer klubben kan have?

Ja, der er lige nu en grænse på 400 medlemmer, som vi har nået. Denne grænse er primært sat af hensynet til vores naboer i lystfiskerforeningen, hvis bro vi benytter til at bade fra.

Kan jeg blive passivt medlem (støttemedlem)?

Ja, det koster 150 kr. i kontingent om året at være passivt medlem. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr for passive medlemmer, og du kommer IKKE på venteliste ved at blive passivt medlem.
Passivt medlemskab kan konverteres til et aktivt medlemskab mod betaling af differensen til et aktivt medlemskab samt indmeldelsesgebyr. For at blive aktivt medlem er det dog et krav, at du er skrevet på venteliste og modtager en invitation til medlemskab fra bestyrelsen.

Kan jeg pause mit medlemskab i en periode?

Ja, du kan stille dit aktive medlemskab i bero (blive passivt medlem) i én sæson. Ved at stille dit medlemskab i bero bevarer du retten til at kunne konvertere til aktivt medlemskab, selv i perioder hvor klubben måtte have lukket for medlemstilgang.
Konvertering til aktivt medlemskab vil ikke kræve indbetaling af nyt indmeldelsesgebyr.

Kan jeg få dele af kontingentet tilbage hvis jeg melder mig ud?

Nej, ved udmeldelse efter sæsonstart tilbagebetales kontingent ikke.

Får jeg indmeldelsesgebyret tilbage hvis jeg melder mig ud?

Nej, det er et gebyr.

Hvordan håndteres persondata ved udmeldelse?

Efter udmeldelse bliver alle persondata der kan identificere dig slettet. Det vil sige navn, adresse, e-mail og tlf.nr.
Følgende data bevares til statistiske formål: Køn, hjemby (postnummer) og fødselsår samt om muligt medlemsperiode.

ADGANG TIL KLUBHUSET

Hvordan får jeg adgang til klubhuset?

Du skal have et nøglearmbånd for at kunne låse indgangsdøren op. Armbåndet holdes op mod låsepanelet til venstre for indgangsdøren.
Medlemmer kan få udleveret et nøglearmbånd mod betaling af et depositum på 100 kr. Skriv til soroevinterbad@gmail.com for at bede om armbånd og aftale udlevering.
Nøglearmbåndet er personligt og må ikke lånes ud eller overdrages til andre. Adgang til klubhuset (omklædning og sauna) gælder alene bæreren af armbåndet (med undtagelse af gæste- og familie-tider).
Nøglearmbåndet skal bæres synligt ved ophold i klubhuset.
Overtrædelse af reglerne kan medføre nedlukning af adgang.
Adgangssystemet er koblet sammen med medlemssystemet. Derigennem styres at du kun har adgang til klubhuset, hvis du har betalt kontingent.

Må jeg have gæster med i omklædningen?

Kun til gæste- og familietider. Resten af tiden er adgang til omklædningen kun for medlemmer.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mister mit nøglearmbånd?

Hvis der er risiko for at armbåndet bliver fundet og brugt af andre, skal du hurtigst muligt melde armbåndet tabt ved at skrive til soroevinterbad@gmail.com. Armbåndet vil derefter blive spærret.
Skriv også til soroevinterbad@gmail.com for at lave aftale om udlevering af nyt armbånd. Der skal betales nyt depositum for dette armbånd.

Hvornår er omklædningen åben?

Omklædningen er åben hver dag fra 6.00 – 22.00, undtagen tirsdag og torsdag, hvor der først åbnes 6.45 på grund af rengøring. Udenfor disse tidsrum kan døren til klubhuset ikke låses op med nøglearmbånd.

Skal jeg låse op med mit nøglearmbånd hver gang jeg går ind i klubhuset?

Du skal bruge dit armbånd mindst én gang ved hvert besøg i klubhuset, da dette sammen med registreringer fra Holdsport giver overblik over brugen af klubhuset.
Hvad skal jeg gøre med mit armbånd ved udmeldelse?
Skriv til soroevinterbad@gmail.com for at aftale tilbagelevering af armbånd. Ved tilbagelevering, får du det betalte depositum på 100 kr. tilbage – forudsat armbåndet er i en stand, så det kan genbruges.

SAUNAEN

Hvornår er saunaen åben?

Åbningstiderne kan variere hen over sæsonen og fremgår af kalenderen i Holdsport.

Hvor mange er der plads til i saunaen?

Saunaen har plads til 20 personer.

Skal jeg booke tid for at benytte saunaen?

Ja, du skal tilmelde aktiviteter via Holdsport. Se yderligere om Holdsport i afsnittet ”Holdsport”.
Tilmelding er vigtig, da vi bruger registreringerne i Holdsport til at følge forbrugsmønstret og tilpasse åbningstiderne efter behovet. Det er altså for din egen skyld, at du skal tilmelde dig.
Selv når en badetid er startet kan du tilmelde dig. Så selv hvis du spontant dukker op for at se om der er ledig plads, er der ingen undskyldning for ikke lige at tilmelde sig.

Må jeg tilmelde flere aktiviteter ad gangen?

Ja, også flere lige efter hinanden. Der er på nuværende tidspunkt ikke sat grænser herfor. Du kan dog kun tilmelde aktiviteter en uge ud i fremtiden.

Hvor lang tid i forvejen kan jeg tilmelde aktiviteter?

Tilmeldingen til den enkelte aktivitet åbner en uge før aktiviteten finder sted (f.eks. vil tilmelding til en saunatid den 14/2 kl. 7.00 åbne den 7/2 kl. 7.00).

Må jeg have gæster med i saunaen?

Ja, men på nuværende tidspunkt kun til gæstetiderne. Ægtefæller/samlevere tæller også som gæster.

Må jeg have mine børn med i saunaen?

Ja, men kun til familietider

Er ophold i saunaen med eller uden badetøj?

Det er frivilligt om man vil have badetøj på i saunaen. Har du ikke har badetøj på, skal du naturligvis opføre dig diskret.
Af hygiejniske grunde skal du altid sidde på et håndklæde i saunaen.

Må jeg hælde vand på ovnene?

Ja, med altid med måde. Vis hensyn og spørg altid de øvrige i saunaen inden du hælder vand på. Kun stenene i ovnene må blive våde – varmelegemerne i ovnene tage skade af vand.

Hvorfor er der en halv times hul i kalenderen før og efter gus?

Den halve time før gustiderne er for at give plads til at gusmesteren kan forberede gusen og lufte ud. Man må godt være i saunaen, men må acceptere gusmesterens forberedelse.
Den halve time efter er for at give plads til at afslutte gus ordentligt og igen for at få luftet ud efter brug af olier under gusen.

Hvordan fungerer opvarmningen af saunaen?

Saunastyringen sørger for, at saunaen som minimum er 60˚ (stand-by temperatur) når der er badetider. Styringen “ved”, at saunaen skal være ved stand-by temperatur til start af den første badetid (i en blok af badetider) og starter opvarmningen hertil baseret på dens “erfaring” fra tidligere opvarmninger.
Opvarmning fra stand-by temperatur til driftstemperaturen på 90˚ sker når der trykkes på knappen ved saunadøren.
Saunaen vil være i drift (enten under opvarmning mod driftstemperatur eller fastholdelse af driftstemperaturen) i 15 minutter efter tryk på knappen. Driftstilstanden vil altid være 15 minutter efter seneste tryk på knappen og man kan godt trykke på knappen inden de 15 minutter er udløbet.
Man kan aktivere drift ved at trykke på knappen fra 10 minutter før første badetid (i en blok af badetider), således at saunaen er ved driftstemperatur ved start af badetiden.

Hvad er temperaturen i saunaen?

Saunastyringen sørger for at holde en temperatur på 90˚ (i praksis svinger temperaturen +/- 5˚). Denne temperatur måles i loftet lige over ovnene og vil derfor ikke være temperaturen på bænkerækkerne.
Temperaturen på mellemste bænkerække ligger på 75 – 80˚. Som tommelfingerregel er temperaturforskellen 10˚ mellem hver bænkerække (og naturligvis højest for oven).

UDENDØRS

Må man bade alene?

Vi anbefaler at være mindst to når man vinterbader. Hvis man får et ildebefindende, er det en god idé at nogen kan tilkalde hjælp. Men enhver bader altid på eget ansvar.

Hvad er reglerne for færden på broen?

Du skal altid have badetøj på, være tildækket af håndklæde eller være iført badekåbe, når du færdes mellem klubhuset og badetrapperne. Bader du nøgen, afklæder du dig først henne ved badetrapperne.
Vær opmærksom på, at broen tilhører lystfiskerforeningen og vis hensyn til øvrige brugere af broen.

OM KLUBBEN

Hvilke aktiviteter er der i klubben?

Klubbens faste aktiviteter omfatter:
• Almindelige saunatider af en halv times varighed
• Mindful sauna (almindelig saunatid, blot uden samtale og anden støj)
• Familietider, hvor du kan medbringe dine børn
• Gæstetider, hvor du kan medbringe op til to gæster
• Saunagus
Ud over de faste aktiviteter, er der indimellem forskellige medlemsarrangementer som du også kan tilmelde dig via Holdsport.

Hvor holder jeg mig orienteret om hvad der sker i klubben?

Når du melder dig ind, kommer du på klubbens nyhedsbrevsliste og modtager løbende information om arrangementer og andet praktisk. Du kan også følge med her på hjemmesiden, på chatten i Holdsport og på klubbens Facebook side.

Bliver de frivillige lønnet?

Nej, ingen frivillige (bestyrelsen, vedligeholdelsesgruppe, gusmestre m.fl.) bliver aflønnet og betaler i øvrigt kontingent på lige fod med alle andre medlemmer.

Kan saunaen lejes til private arrangementer?

Ja, saunaen kan lejes, også af ikke-medlemmer. Det koster 1500,- for den første time og 1000,- pr. efterfølgende time.
Faciliteterne er for medlemmerne og saunaen lejes derfor så vidt muligt kun ud på tidspunkter, hvor der ikke er aktiviteter. I enkelte tilfælde kan det komme til at gå ud over en badetid eller to.

HOLDSPORT

Hvor finder jeg Holdsport?

Holdsport findes både som en app til din smartphone og kan tilgås på internettet via browser.

Hvordan kommer jeg på Holdsport?

Ved indmeldelse vil du blive oprettet i Holdsport og modtage en invitation hertil. Du skal ikke selv forsøge at oprette en Holdsport-profil, da denne ikke vil være knyttet til klubben.

Jeg bruger i forvejen Holdsport – kan jeg finde vinterbadeklubben og tilmelde mig?

Nej, du kan ikke finde vinterbadeklubbens hold og tilmelde dig via Holdsport. Hvis du allerede har en Holdsport-profil, kan den sammenlægges med den vi opretter. Kontakt soroevinterbad@gmail.com for hjælp.