FAQ

Herunder kan du finde svar på en lang række almindeligt forekommende spørgsmål.
Vær opmærksom på at mange spørgsmål vedr. adfærd og opførsel i forbindelse med vinterbadning besvares i vores Værdi- og adfærdskodeks.

Denne FAQ vil løbende blive opdateret.

MEDLEMSKAB

Hvordan bliver man medlem?

Man kan melde sig ind via siden kontingent her på hjemmesiden.

Hvad koster det at blive medlem?

Det koster 500 kr. i indmeldelsesgebyr at blive medlem, 550 kr. i kontingent for sæsonen 2022-2023 samt nøglegebyr 100 kr.

Hvor gammel skal man være for at blive medlem?
Man skal være fyldt 15 år for at kunne blive medlem. Se også klubbens vedtægter. Denne grænse er sat for at undgå enhver tvivl i forhold til behovet for børneattester.
Børn er velkomne i følgeskab med et medlem til familietiderne.
Er der en grænse for hvor mange medlemmer klubben kan have?

Ja, for at sikre medlemmerne tilstrækkelige muligheder for at kunne reservere saunatider har bestyrelsen pt. sat en grænse på 400 medlemmer.
Denne grænse er nået, og der er oprettet en venteliste.

Kan man blive passivt medlem?

Ja, det koster 150 kr. i kontingent om året at være passivt medlem. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr for passive medlemmer.
Passivt medlemskab kan konverteres til et aktivt medlemskab mod betaling af differensen til et aktivt medlemskab samt indmeldelsesgebyr, hvis du ikke tidligere har været aktivt medlem (se herunder).

Kan man pause sit medlemskab i en periode?

Ja, du kan stille dit aktive medlemskab i bero (blive passivt medlem) i én eller flere sæsoner. Ved at stille dit medlemskab i bero bevarer du retten til at kunne konvertere til aktivt medlemskab, selv hvis klubben skulle blive nødt til at lukke for medlemstilgang.
Konvertering til aktivt medlemskab vil ikke kræve indbetaling af nyt indmeldelsesgebyr.

Kan man få dele af kontingentet tilbage hvis man melder sig ud?

Nej, ved udmeldelse efter sæsonstart tilbagebetales kontingent ikke.

Får man indmeldelsesgebyret tilbage hvis man melder sig ud?

Nej, det er et gebyr.

Hvordan håndteres persondata ved udmeldelse?

Efter udmeldelse bliver alle persondata der kan identificere dig slettet. Det vil sige navn, adresse, e-mail og tlf.nr.
Følgende data bevares til statistiske formål: Køn, hjemby (postnummer) og fødselsår samt om muligt medlemsperiode.

ADGANG TIL KLUBHUSET

Hvordan får man adgang til klubhuset?

Mod betaling af et depositum på 100 kr. får medlemmer udleveret et nøglearmbånd. Med armbåndet kan man låse døren til klubhuset op via panelet til venstre for indgangsdøren.
Adgangssystemet er koblet sammen med medlemssystemet. Derigennem styres at man kun har adgang til saunaen, hvis man har betalt kontingent.

Hvad skal man gøre hvis man mister sit nøglearmbånd?
Hvis der er risiko for at armbåndet bliver fundet og brugt af andre skal man hurtigst muligt melde armbåndet tabt ved at skrive til soroevinterbad@gmail.com. Armbåndet vil derefter blive spærret.
Skriv også til soroevinterbad@gmail.com for at lave aftale om udlevering af nyt armbånd. Der skal betales nyt depositum for dette armbånd.
Hvornår er omklædningen åben?

Omklædningen har åbent hver dag fra 6-22

Hvornår er saunaen åben?
Skal enhver låse op med sit eget nøglearmbånd hver gang man går ind?

Nej, det er ikke nødvendigt. Alle bør dog bruge deres armbånd mindst én gang ved hvert besøg i klubhuset, da dette sammen med registreringer fra Holdsport er med til at give overblik over brugen af klubhuset.

SAUNAEN

Hvor mange er der plads til i saunaen?

Saunaen har plads til 20 personer.

Skal man booke tid for at få plads i saunaen?

Ja, hvis man vil være sikker på en plads i saunaen, skal man booke tid via Holdsport, der både findes som en APP og kan tilgås på internettet via browser. Ved indmeldelse vil man blive oprettet i Holdsport og modtage en invitation hertil via email. Afvent at modtage den e-mail, da det giver problemer selv at forsøge at oprette sig.

Må man have gæster med i saunaen?
Ja, men på nuværende tidspunkt kun til gæstetiderne – se saunatider
Må man have sine børn med i saunaen?
Ja, men kun til familietider – se saunatider
Er ophold i saunaen med eller uden badetøj?

Det er frivilligt om man vil have badetøj på i saunaen. Har man ikke har badetøj på, skal man naturligvis opføre sig diskret.
Af hygiejniske grunde skal man altid sidde på et håndklæde.

UDENDØRS

Må man bade alene?

Vi anbefaler at være mindst to når man vinterbader. Hvis man får et ildebefindende, er det en god idé at nogen kan tilkalde hjælp. Men enhver bader altid på eget ansvar.

OM KLUBBEN

Hvilke aktiviteter er der i klubben?

Ud over de faste badetider som kan bookes gennem Holdsport, er der forskellige medlemsarrangementer. Dem kan man følge med i på kalender-siden.

Hvor holder man sig orienteret om hvad der sker i klubben?

Når man melder sig ind, kommer man på klubbens nyhedsbrevsliste og modtager løbende information om arrangementer og andet praktisk. Man kan også følge med her på hjemmesiden eller på klubbens Facebook side.