FAQ

Hvad koster det at være medlem?

Det koster 500 kr. i indmeldelsesgebyr at blive medlem og derefter 450 kr i kontingent om året. Kontingentet bliver fastlagt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen der har ansvaret for økonomien. Kontingent skal indbetales senest 1. november. Hvis betaling ikke foretages inden 1. november, betragtes man som udmeldt af klubben.

Kan man være passivt medlem, eller stille aktivt medlemskab i bero?

Ja, det kan man. Det koster 150,- i kontingent om året at være passivt medlem (støttemedlem). Passivt medlemsskab kan altid konverteres til et aktivt medlemsskab mod at betale differensen til et aktivt medlemskab samt indmeldelsesgebyr, hvis du ikke tidligere har været aktivt medlem. Vær opmærksom på at du skal stille dit aktive medlemsskab i bero (blive passivt medlem), hvis du ikke vil risikere at miste medlemsskabet.

Får man indmeldelsesgebyret tilbage hvis man melder sig ud?

Nej, det er et gebyr. Et gebyr dækker administrationen ved oprettelse i medlemssystemet mm.

Hvordan bliver man medlem?

Man tilmelder sig på hjemmesiden.

Hvordan får man adgang til saunaen?

Mod betaling af et depositum på 100 kr. får man et nøglearmbånd. Armbåndet indeholder en chip, som kommunikerer med adgangssystemet, som igen er koblet sammen med medlemssystemet. Man kan derfor kun få adgang til saunaen, hvis man har betalt kontingent.

Hvornår er saunaen åben?

Åbningstiderne for almindelig sauna fra sæsonstart 2021-2022:

Mandag: 6-9 og 16-19
Tirsdag: 7-20
Onsdag: 7-9
Torsdag: 6-9 og 17-20
Fredag: 7-9 og 15-20
Lørdag: 10-13 og 14-16
Søndag: 8-13

BEMÆRK – omklædningen har åbent hver dag fra 6-22

Er ophold i saunaen med eller uden badetøj?

Man må selv om, om man vil have badetøj på i saunaen. Af hygiejniske grunde skal man altid sidde på et håndklæde. Hvis man ikke har badetøj på, skal man dække sig til, så ingen har grund til at føle sig krænket.

Må man bade alene?

Vi anbefaler at være mindst to når man vinterbader. Hvis man får et ildebefindende, er det en god idé at nogen kan tilkalde hjælp. Men enhver bader altid på eget ansvar.

Hvilke aktiviteter er der i klubben?

Ud over de faste badetider, hvor man kan booke tider, er der forskellige medlemsarrangementer. Dem kan man følge med i på hjemmesiden. Der bliver også tilbudt saunagus-arrangementer, der dog lige nu er lidt begrænsede pga. den verserende corona-situation.

Hvor holder jeg mig orienteret om hvad der sker i klubben?

Når du melder dig ind, kommer du på vores nyhedsbrevsliste og modtager løbende information om arrangementer og andet praktisk. Du kan også følge med på vores hjemmeside eller på vores Facebook side.

Vær opmærksom på at mange spørgsmål vedr. adfærd og opførsel i forbindelse med vinterbadning besvares i vores Værdi- og adfærdskodeks.

Denne FAQ vil løbende blive opdateret.

Hello