PERSONDATA

Medlemssystemet indeholder følgende oplysninger om klubbens aktive medlemmer:

Køn, navn, adresse, kommune, e-mail, telefon (mobilnummer), fødselsdag og –år samt indmeldelsesdato.

Man er indmeldt og aktivt medlem, når man har betalt det årlige kontingent samt indmeldelsesgebyr (engangsbeløb). Kontingentet er det samme, hvis man i en periode ikke benytter klubbens faciliteter.

Oplysningerne er kun tilgængelige for bestyrelsen, medlemsadministrator, hjemmesidens webmaster. Oplysninger om et konkret medlem kan også ses af medlemmet selv.

Du kan ved brug af brugernavn og password se de oplysninger, vi har registreret om dig. Hvis der er fejl eller ændringer i fx adresse, har du mulighed for selv at rette, eller du kan meddele os dette.

Hello