UDMELDELSE

UDMELDELSE OG SLETNING AF DATA

Ved udmeldelse bliver du stående som ”udmeldt” sæsonen ud, men modtager ikke længere nyhedsbreve. Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest 1. november, får en rykker. Reageres der ikke på denne, betragtes det som en udmeldelse.

Efter 1. november slettes alle persondata, der kan identificere dig, dvs. navn, adresse, e-mail, tlf.nr.

Følgende data bevares til statistiske formål: dit køn, din hjemby (postnummer) og dit fødselsår samt om muligt medlemsperiode.

KONSEKVENSER VED UDMELDELSE

NB: Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke, når sæsonen er startet.

Du kan genindmelde dig igen, hvis du fortryder en udmeldelse, men det skal ske senest den 1. november sæsonen efter, hvis du ikke ønsker at betale nyt indmeldelsesgebyr.

Det vil derfor ofte kunne betale sig rent økonomisk at ændre et aktivt medlemsskab til et passivt medlemsskab, hvis man blot ønsker at holde pause med aktiviteter i klubben.

Hello